Czakon-Tralski, Dorota


Collectanea Theologica Tom 87 Nr 2 (2017) - Recenzje
Jarosław KUPCZAK OP, Dar i komunia. Teologia ciała w ujęciu Jana Pawła II, Kraków 2006, Wydawnictwo „Znak”, ss. 344.
Szczegóły PDF

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP