Bardski, Krzysztof


Collectanea Theologica Tom 85 Nr 4 (2015) - Artykuły
Księga Amosa w interpretacji patrystycznej
Szczegóły PDF

Collectanea Theologica Tom 86 Nr 4 (2016) - Artykuły
Chrystologiczna interpretacja Księgi Ozeasza w starożytności i średniowieczu
Abstrakt PDF

Collectanea Theologica Tom 87 Nr 2 (2017) - Recenzje
Tomasz TWARDZIŁOWSKI, Ekologiczna hermeneutyka Biblii. Cele, rezultaty, zastosowania, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2016, ss. 225.
Szczegóły PDF

Collectanea Theologica Tom 87 Nr 4 (2017) - Artykuły
Troska Chrystusa o grzeszny Kościół w Komentarzu do Księgi Sofoniasza św. Hieronima
Abstrakt PDF

Collectanea Theologica Tom 88 Nr 4 (2018) - Artykuły
Motyw drabiny Jakubowej (Rdz 28,10-22) w starożytnej symbolice zachodniego chrześcijaństwa
Abstrakt PDF

Collectanea Theologica Tom 89 Nr 3 (2019) - Recenzje
Renata JASNOS, Andrzej MROZEK, Biblijne dyskursy tożsamościowe w czasach starożytnych i współcześnie. Perspektywa kulturowa i edukacyjna, Cultura-spiritualitas-educatio 3, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, Kraków 2018, ss.
Szczegóły PDF

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP