Baraniak, Marek, Polska


Collectanea Theologica Tom 89 Nr 4 (2019) - Artykuły
Historiografia biblijna w perspektywie hebrajskiej onomastyki: przypadek imion potomków Saula w Księgach Kronik (1Krn 8,33-34; 9,39-40)
Abstrakt pdf

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP