Bartnicki, Roman


Collectanea Theologica Tom 86 Nr 2 (2016) - Biuletyny i sprawozdania
Czym jest podejście, a czym metoda?
Abstrakt PDF

Collectanea Theologica Tom 87 Nr 3 (2017) - Recenzje
Tomasz TWARDZIŁOWSKI, Ocalić stworzenie. Teoria i zastosowanie ekologicznej hermeneutyki Biblii, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2017, ss. 431.
Szczegóły PDF

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP