Chrostowski, Waldemar


Collectanea Theologica Tom 85 Nr 4 (2015) - Artykuły
Tło historyczne i społeczne nauczania proroka Amosa
Szczegóły PDF

Collectanea Theologica Tom 85 Nr 4 (2015) - Recenzje
Paolo MERLO, Giuseppe PULCINELLI (red.), Verbum Domini. Studi e commenti sull’Esortazione apostolica postsinodale di Benedetto XVI, Dibattito per il Millenio 19, Lateran University Press, Città del Vaticano 2011, ss. 507.
Szczegóły PDF

Collectanea Theologica Tom 85 Nr 4 (2015) - Recenzje
Stefan M. ATTARD, Marco PAVAN (red.), „Canterò in eterno le misericordie del Signore” (Sal 89,2). Studi in onore del prof. Gianni Barbiero in occasione del suo settantesimo compleanno, Studia Analecta Biblica 3, Gregorian & Biblical Press, Roma 2015, ss. 430.
Szczegóły PDF

Collectanea Theologica Tom 86 Nr 1 (2016) - Recenzje
Paolo ASOLAN, Il santo viaggio. Appunti di pastorale del pelegrinaggio, Collana Strumenti 16, Lateran University Press, Città del Vaticano 2013.
Abstrakt PDF

Collectanea Theologica Tom 86 Nr 1 (2016) - Recenzje
We wszystkim Chrystus. O narodzie, Kościele, mediach i rodzinie z Biskupem Stanisławem Stefankiem TChr rozmawia Marzena Nykiel, Wydawnictwo Spes, Łomża 2015.
Abstrakt PDF

Collectanea Theologica Tom 86 Nr 2 (2016) - Biuletyny i sprawozdania
Kwestie terminologiczne w egzegezie biblijnej
Abstrakt PDF

Collectanea Theologica Tom 86 Nr 2 (2016) - Recenzje
Marian MAŁECKI, Z Ziemi Świętej do Polski. Dzieje Bożogrobców. From Holy Land to Poland. The History of the Order of the Holy Sepulcre, Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie: Zwierzchnictwo w Polsce – Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach, 2013, ss. 159.
Abstrakt PDF

Collectanea Theologica Tom 86 Nr 2 (2016) - Recenzje
Sylwia SURDYKOWSKA (red.), Orientalistyka. Rozważania o nauce, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, ss. 206.
Abstrakt PDF

Collectanea Theologica Tom 86 Nr 3 (2016) - Artykuły
Asyryjska diaspora Izraelitów jako wyzwanie dla biblistyki i asyriologii
Abstrakt PDF

Collectanea Theologica Tom 86 Nr 3 (2016) - Recenzje
Eugenio ZOLLI, Nazarejczyk, przeł. Artur J. Katolo, Fundacja Instytut Globalizacji, Gliwice 2015
Abstrakt PDF

Collectanea Theologica Tom 86 Nr 3 (2016) - Recenzje
Ks. Alfred Marek WIERZBICKI, Szeroko otwierał drzwi Kościoła, Gaudium, Lublin 2016
Abstrakt PDF

Collectanea Theologica Tom 86 Nr 4 (2016) - Artykuły
Chronologia działalności proroka Ozeasza
Abstrakt PDF

Collectanea Theologica Tom 86 Nr 4 (2016) - Recenzje
Mordechai COGAN, Bound for Exile. Israelites and Judeans under Imperial Yoke. Documents from Assyria and Babylonia, A Carta Handbook, Jerusalem 2013, ss. 192.
Abstrakt PDF

Collectanea Theologica Tom 86 Nr 4 (2016) - Recenzje
Barbara STRZAŁKOWSKA (oprac. i red.), Artefakty czasów biblijnych w Luwrze, Artefakty Czasów Biblijnych 2, Warszawa 2016, ss. 157.
Abstrakt PDF

Collectanea Theologica Tom 87 Nr 1 (2017) - Recenzje
Ks. Rajmund PIETKIEWICZ, Biblia Polonorum. Historia Biblii w języku polskim, t. V: Biblia Tysiąclecia (1965-2015), Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2015, ss. 492.
Szczegóły PDF

Collectanea Theologica Tom 87 Nr 1 (2017) - Recenzje
Peter CALAMATTA, Maltese Plants in the Bible, The Millennium Chapel in Paceville 2016, ss. 193.
Szczegóły PDF

Collectanea Theologica Tom 87 Nr 2 (2017) - Biuletyny i sprawozdania
Rabin dr Byron L. Sherwin (18 II 1946 – 22 V 2015)
Szczegóły PDF

Collectanea Theologica Tom 87 Nr 2 (2017) - Recenzje
Isaac KALIMI, Starożytny historyk izraelski. Studium o Kronikarzu, jego epoce, miejscu działalności i dziele, przekł. z angielskiego Małgorzata Wiertlewska, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2016, ss. 215.
Szczegóły PDF

Collectanea Theologica Tom 87 Nr 2 (2017) - Recenzje
Joseph RATZINGER, Głód Boga. Kazania z Pentling, przekł. Paweł Kaźmierczak, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, ss. 168.
Szczegóły PDF

Collectanea Theologica Tom 87 Nr 3 (2017) - Recenzje
Mordechai COGAN (transl. and accomod.), The Raging Torrent. Historical Inscriptions from Assyria and Babylonia Relating to Ancient Israel, Second Updated and Expanded Edition, A Carta Handbook, Jerusalem 2015, ss. 304.
Szczegóły PDF

Collectanea Theologica Tom 87 Nr 3 (2017) - Recenzje
Pius Czesław BOSAK, Wszystkie miejsca biblijne. Słownik – konkordancja, Wydawnictwo PETRUS, Kraków 2017, Tom 1: A – I, ss. 1308; Tom 2: J – Ż, ss. 1309-2763.
Szczegóły PDF

Collectanea Theologica Tom 87 Nr 4 (2017) - Artykuły
Kontekst historyczny, społeczny i religijny nauczania proroka Sofoniasza
Abstrakt PDF

Collectanea Theologica Tom 87 Nr 4 (2017) - Recenzje
Bill T. ARNOLD, Brent A. STRAWN (red.), The World around the Old Testament. The People and Places of the Ancient Near East, Baker Academic, Grand Rapids, MI 2016, ss. XXVIII + 531.
Szczegóły PDF

Collectanea Theologica Tom 87 Nr 4 (2017) - Recenzje
Beata ZBARACHEWICZ, Studium Pisma Świętego w Akademii Teologii Katolickiej (1954-1999), Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017, ss. 626.
Szczegóły PDF

Collectanea Theologica Tom 88 Nr 1 (2018) - Recenzje
Lester L. GRABBE, Ancient Israel. What Do We Know and How Do We Know It?, Bloomsbury T&T Clark, London 2017, ss. XXII + 365.
Szczegóły PDF

Collectanea Theologica Tom 88 Nr 1 (2018) - Recenzje
Tadeusz ORACKI, Studenci i profesorowie z Prus Krzyżackich, Książęcych i Warmii na Uniwersytecie Krakowskim od XIV do XVIII wieku (Diecezje: pomezańska, sambijska i warmińska), Scientia et Veritas, Gdańsk 2018, ss. 295.
Szczegóły PDF

Collectanea Theologica Tom 88 Nr 2 (2018) - Recenzje
PATRIARCHA BECHARA RAI w rozmowie z Isabelle DILLMANN, W sercu chaosu. Dramat chrześcijan na Bliskim Wschodzie, tłum. Sylwia Filipowicz, Seria „Wyobraźnia Dialogu” nr 9, Święty Wojciech, Poznań 2017, ss. 207.
Szczegóły PDF

Collectanea Theologica Tom 88 Nr 2 (2018) - Recenzje
PAPIEŻ FRANCISZEK, Dominique WOLTON, Otwieranie drzwi. Rozmowy o Kościele i świecie, tłum. Marek Chojnacki, Wydawnictwo WAM, Kraków 2018, ss. 431.
Szczegóły PDF

Collectanea Theologica Tom 88 Nr 3 (2018) - Recenzje
Marcin CHROSTOWSKI, Księga Tobiasza – przypowieść o początkach diaspory Izraelitów w Mezopotamii, Rozprawy i Studia Biblijne 49, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2018, ss. 599.
Szczegóły PDF

Collectanea Theologica Tom 88 Nr 3 (2018) - Recenzje
Adam LINSENBARTH (red.), Atlas biblijny, Instytut Geodezji i Kartografii – Wydawnictwo Bernardinum, Warszawa-Pelpin 2018, ss. 327.
Szczegóły PDF

Collectanea Theologica Tom 88 Nr 4 (2018) - Artykuły
Patriarchowie Izraela – postacie historyczne, legendarne czy eponimy?
Abstrakt PDF

Collectanea Theologica Tom 88 Nr 4 (2018) - Recenzje
David J. SHEPHERD, Christopher J. H. WRIGHT, Ezra and Nehemiah, The Two Horizons Old Testament Commentary, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan 2018, ss. X + 243.
Szczegóły PDF

Collectanea Theologica Tom 88 Nr 4 (2018) - Recenzje
Ks. Roman BARTNICKI, Jezus w drodze do śmierci i zmartwycbwstania. Komentarz do Ewangelii Marka 8,27 – 16,20. Część I: Mk 8,27 – 13,37, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2018, ss. 606.
Szczegóły PDF

Collectanea Theologica Tom 89 Nr 1 (2019) - Recenzje
Nowy Zapawiet. Pierakład z aryginalnaj mowy, Sekcja do Przekładu Tekstów Liturgicznych i Oficjalnych Dokumentów Kościoła przy Komisji Kultu Bożego i Sprawowania Sakramentów Konferencji Biskupów Katolickich w Białorusi, Wydawnictwo „Pro Christo”, Mińsk 2017, ss. 687.
Szczegóły PDF

Collectanea Theologica Tom 89 Nr 1 (2019) - Recenzje
Ewa KUREK, Dzieci żydowskie w klasztorach. Udział żeńskich zgromadzeń zakonnych w akcji ratowania dzieci żydowskich w Polsce w latach 1939-1945, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2017, ss. 340.
Szczegóły PDF

Collectanea Theologica Tom 89 Nr 1 (2019) - Recenzje
Umberto ECO, Carlo Maria MARTINI, W co wierzy ten, kto nie wierzy? Dialog epistolarny, przekł. Ireneusz KANIA, Noir sur Blanc, Warszawa 2018, ss. 95.
Szczegóły PDF

Collectanea Theologica Tom 89 Nr 2 (2019) - Recenzje
PAPIEŻ BENEDYKT XVI, Mystagogia Benedicti. Wprowadzenie w tajemnice roku liturgicznego. Adwent, red. ks. Andrzej Demitrów, „ORDO et PAX” Fundacja Benedyktynów w Biskupowie, Biskupów 2018, ss. 252.
Szczegóły PDF

Collectanea Theologica Tom 89 Nr 2 (2019) - Recenzje
Paweł MILCAREK, Tomasz ROWIŃSKI, Alarm dla Kościoła. Nowa reformacja?, Demart SA, Warszawa 2019, ss. 310.
Szczegóły PDF

Collectanea Theologica Tom 89 Nr 3 (2019) - Artykuły
Konflikt wokół odbudowy świątyni (Ezd 4,1-5). Przyczynek do transformacji religii biblijnego Izraela i narodzin judaizmu
Abstrakt PDF

Collectanea Theologica Tom 89 Nr 3 (2019) - Recenzje
Franklin H. LITTELL, Carta’s Illustrated History of Christianity. Partially Updated Third Edition, Carta, Jerusalem 2016, ss. XVI + 440.
Szczegóły PDF

Collectanea Theologica Tom 89 Nr 3 (2019) - Recenzje
„Studia Włocławskie”, T. 21, Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, Włocławek 2019, ss. 784.
Szczegóły PDF

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP