Chrostowski, Waldemar, Polska


Collectanea Theologica Tom 89 Nr 4 (2019) - Artykuły
Kronikarskie dzieło historyczne jako projekt nowej przyszłości Izraela
Abstrakt pdf

Collectanea Theologica Tom 89 Nr 4 (2019) - Recenzje
Mark WOOLMER, The Phoenicians, I. B. Tauris Short Histories, Bloomsbury Academic, London et al. 2017, ss. XXII + 233.
Szczegóły pdf

Collectanea Theologica Tom 89 Nr 4 (2019) - Recenzje
Josephine Crawley QUINN, In Search of the Phoenicians, Miriam S. Balmuth Lectures in Ancient History and Archaeology 2, Princeton University Press, Princeton and Oxford 2018, ss. XXVII + 335.
Szczegóły pdf

Collectanea Theologica Tom 90 Nr 1 (2020) - Wstęp
„Collectanea Theologica. Przegląd Teologiczny” – Centum Annos
Szczegóły PDF

Collectanea Theologica Tom 90 Nr 1 (2020) - Recenzje
Bogdan FERDEK, Wiktor TROJNAR (red.), Via benedicta. Warsztat naukowy Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2019, ss. 208.
Szczegóły PDF

Collectanea Theologica Tom 90 Nr 1 (2020) - Recenzje
Papież Benedykt XVI, Mystagogia Benedicti. Wprowadzenie w tajemnice roku liturgicznego. Wielki Post, red. ks. Andrzej Demitrów, „ORDO et PAX” Fundacja Benedyktynów w Biskupowie, Biskupów 2020, ss. 340.
Szczegóły PDF

Collectanea Theologica Tom 85 Nr 2 (2015) - Artykuły
Z doświadczeń w dziedzinie popularyzacji Biblii i wiedzy biblijnej
Szczegóły PDF

Collectanea Theologica Tom 85 Nr 2 (2015) - Recenzje
Magdalena MACIUDZIŃSKA-KAMCZYCKA, Żydzi i judaizm w zwierciadle sztuki antycznej, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata – Studia i Monografie 7, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata – Wydawnictwo Tako, Warszawa – Toruń 2014, ss. 364.
Szczegóły PDF

Collectanea Theologica Tom 85 Nr 2 (2015) - Recenzje
Abp Stanisław GĄDECKI, Dzieci jednego Boga. Przesłania na Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce (1998-2014), Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 2015, ss. 199.
Szczegóły PDF

Collectanea Theologica Tom 85 Nr 3 (2015) - Wstęp
Do Czytelników „Collectanea Theologica”
Szczegóły PDF

Collectanea Theologica Tom 85 Nr 3 (2015) - Recenzje
Abp Henryk J. MUSZYŃSKI, Początek wspólnej drogi. Dialog katolicko- żydowski w Polsce w latach 1986-1994, Wydawnictwo „Bernardinum”, Gniezno-Pelplin 2015, ss. 630 + ilustr.
Szczegóły PDF

Collectanea Theologica Tom 85 Nr 3 (2015) - Recenzje
Pierluca AZZARO (red.), Il rispetto per la vita cammino per la pace, Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger – Benedetto XVI, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2014, ss. 118.
Szczegóły PDF

Collectanea Theologica Tom 85 Nr 3 (2015) - Recenzje
Nie stracić wiary w Watykanie. Ze Stefanem Frankiewiczem rozmawia Cezary Gawryś, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2014, ss. 295.
Szczegóły PDF

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP