(1)
Klinger, B.; Szczepański, J. BLOCKCHAIN - HISTORIA, CECHY I GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ. CwC 2017, 11-27.