Klinger, B., & Szczepański, J. (2017). BLOCKCHAIN - HISTORIA, CECHY I GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ. Człowiek W Cyberprzestrzeni, (1), 11–27. https://doi.org/10.21697/cwc.2017.1.02