Klinger, B. i Szczepański, J. (2017) „BLOCKCHAIN - HISTORIA, CECHY I GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ”, Człowiek w cyberprzestrzeni, (1), s. 11–27. doi: 10.21697/cwc.2017.1.02.