Historia czasopisma

„Forum Pedagogiczne” jest wydawane od 2011 roku. Zespół redakcyjny tworzą pracownicy Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.