Wydawca

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ul. Dewajtis 5,

01-815 Warszawa, Polska

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Sponsorzy

"Forum Pedagogiczne" zostało objęte ministerialnym programem "Wsparcie dla czasopism naukowych" na okres 2019-2020.

Wydawca

Od 2016 roku czasopismo wydawane jest pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych, który działa przy Polskiej Akademii Nauk.