Zapowiedź działu tematycznego w numerze 2 z 2020 roku

2019-09-07

W numerze 2 z 2020 roku dział tematyczny będzie nosił tytuł: Rodzina i praca.

Termin zgłaszania materiałów mija 31 marca 2020 roku.

Redaktor działu tematycznego: prof. UKSW, dr hab. Barbara Baraniak,  <b.baraniak@uksw.edu.pl>

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP