Numer 2020/2

2020-01-30

Zapraszamy do zgłaszania do 31 marca materiałów (artykuły, sprawozdania, recenzje) w języku polskim i angielskim do drugiego numeru z bieżącego roku. Numer ten nie będzie miał działu tematycznego, tak więc można nadsyłać materiały o zróżnicowanej tematyce.

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP