Forum Pedagogiczne w nowym wykazie czasopism naukowym

2021-02-15

Informujemy, że w ogłoszonym 9 lutego 2021 r. Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych  „Forum Pedagogiczne” znajduje się na pozycji 30090. Autorzy za opublikowanie artykułu otrzymują 40 punktów.

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP