Numer 1/2022 Forum Pedagogicznego

2021-03-06

Szanowni Państwo, 

w związku z przypadającym w 2022 roku 100-leciem naukowo-badawczego wymiaru pedagogiki specjalnej, wiążącym się z powstaniem Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Warszawie pod kierunkiem Marii Grzegorzewskiej, numer 1/2022 Forum Pedagogicznego poświęcony będzie zagadnieniom edukacji, rehabilitacji, wspierania osób z niepełnosprawnościami, kształceniu pedagogów specjalnych, rozwijaniu pedagogiki specjalnej, w aspekcie naukowym – teoretycznym oraz wdrożeniowo-praktycznym.

Zapraszamy autorów do publikacji. Artykuły można zamieszczać poprzez stronę internetową czasopisma https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/index lub przesyłać na adres redakcji: forumpedagogiczne@uksw.edu.pl do końca grudnia 2021 r.

ks. Jan Niewęgłowski, Redakcja oraz Pracownicy Katedry Pedagogiki Specjalnej

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP