TRUDNOŚCI W ADAPTACJI SPOŁECZNEJ DZIECKA W PRZEDSZKOLU: BADANIE CZYNNIKÓW

IRINE GERSAMIA, NATELA IMEDADZE

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2015.2.23

Abstrakt


W artykule zanalizowano problem adaptacji społecznej dzieci w okre- sie przedszkolnym. Na podstawie przeprowadzonych badań udało się wskazać trud- ności etapu adaptacyjnego, w szczególności związane z wysokim poziomem lęku oraz specyfiką relacji międzyludzkich. Poziom lęku jako czynnik nabyty przekłada się na takie zjawiska, jak: duża wrażliwość na sytuacje, w których zaangażowane są emocje, nieświadoma niepewność w zakresie własnych umiejętności, pragnienie, by podtrzymać znaną sobie pozycję, która współgra z wizją swojej osoby, a także ostre reakcje emocjonalne w sytuacjach, gdy tej wizji grozi zmiana. W tekście przedstawiono możliwe sposoby radzenia sobie z tymi zjawiskami. Szczególną uwagę zwrócono na specjalnie wyselekcjonowane gry motoryczne, które nie tylko pozwalają dzieciom się zintegrować i pozbyć poczucia izolacji, lecz także złagodzić stres towarzyszący adaptacji do środowiska przedszkolnego.


Słowa kluczowe


wiek przedszkolny; przedszkole; żłobek; adaptacja społeczna; poziom lęku; aktywna gra motoryczna

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bulotsky-Shearer R. J., Bell E. R., Dominguez X. (2012). Latent profiles of problem behaviour within learning, peer and teacher contexts: Identifying subgroups of children at academic risk across the preschool year. ‘Journal of School Psychology’, No. 50(6), pp. 775-798.

Dorkey M., Amen E., Temple R. (2002). Anxiety test. In: Golovey L., Ribalko E.F. (eds). Practical work in age psychology. Saint Petersburg: Rech (in Russian).

Gilles R. (1995). Technique of René Gilles. In: Ahmedjanov E.P. (Ed.). Psychological tests. Moscow: Svetoton (in Russian).

Imedadze N. (1966). Anxiety as a learning factor in preschool age. In: Prangishvili A. (ed.). Psychological studies. Tbilisi: Metsniereba (in Russian).

Isenberg, J. P., Jalongo, M. R. (2001). Creative expression and play in early childhood (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.Isenberg, J. P., Jalongo, M. R. (2014). Why is play important? Social and emotional development, physical deve- lopment, creative dDevelopment. In: Creative Thinking and Arts-Based Learning. Preschool through fourth grade. (pp.53-55). Pearson: Allyn Bacon Prentice Hall.

Katz, L. G., McClellan, D. E. (ed.) (1997). Fostering children’s social competence: The teacher’s role. Washington, DC: National Association for the Education of

Young Children.

Rubin, K. H., Coplan, R. J., Fox, N. A., Calkins, S. D. (1995). Emotionality, emo- tion regulation and preschoolers’ social adaptation. In: Development and Psychopathology. (pp. 49-62). Cambridge University Press.

Vygotsky, L. S. (2004). Developmental psychology of a child. Moscow: EKSMO (in Russian).

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142