Data publikacji : 2016-11-17

TRUDNOŚCI W ADAPTACJI SPOŁECZNEJ DZIECKA W PRZEDSZKOLU: BADANIE CZYNNIKÓW

IRINE GERSAMIANATELA IMEDADZEDział: Colloquia

Abstrakt

W artykule zanalizowano problem adaptacji społecznej dzieci w okre- sie przedszkolnym. Na podstawie przeprowadzonych badań udało się wskazać trud- ności etapu adaptacyjnego, w szczególności związane z wysokim poziomem lęku oraz specyfiką relacji międzyludzkich. Poziom lęku jako czynnik nabyty przekłada się na takie zjawiska, jak: duża wrażliwość na sytuacje, w których zaangażowane są emocje, nieświadoma niepewność w zakresie własnych umiejętności, pragnienie, by podtrzymać znaną sobie pozycję, która współgra z wizją swojej osoby, a także ostre reakcje emocjonalne w sytuacjach, gdy tej wizji grozi zmiana. W tekście przedstawiono możliwe sposoby radzenia sobie z tymi zjawiskami. Szczególną uwagę zwrócono na specjalnie wyselekcjonowane gry motoryczne, które nie tylko pozwalają dzieciom się zintegrować i pozbyć poczucia izolacji, lecz także złagodzić stres towarzyszący adaptacji do środowiska przedszkolnego.

Słowa kluczowe

wiek przedszkolny ; przedszkole ; żłobek ; adaptacja społeczna ; poziom lęku ; aktywna gra motoryczna


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Czasopismo „Forum Pedagogiczne” zapewnia bezpłatny dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Wszystkie teksty opublikowane na stronie czasopisma od tomu 10 numeru 1 z 2020 roku są udostępniane w ramach sublicencji Creative Commons. UZNANIE AUTORSTWA – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH (BY-SA) 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Każdy użytkownik internetu może dzielić się utworem – kopiować i rozpowszechniać go na wszelkie sposoby w dowolnym celu, a także rozpowszechniać utwory zależne (opracowania powstałe w oparciu o utwór) jednak tylko na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2020 rokiem prawa autorskie są zastrzeżone.

Redakcja zachęca autorów do udostępniania opublikowanych artykułów w otwartych repozytoriach oraz portalach naukowych z podaniem źródła oraz identyfikatora DOI.

Autorzy, których teksty zostały przyjęte do publikacji, podpisują umowę o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do dzieła.

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat związanych z procedurą przesyłania i redagowania tekstów.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie