Od redakcji

Monika Humeniuk, Dariusz Stępkowski

Bibliografia


Habermas J. (2002). Wierzyć i wiedzieć. Łukaszewicz M. (tłum.). „Znak”, nr 9.

Patočka J. (2019). „Świat naturalny” w medytacjach autora po trzydziestu trzech latach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Readings, B. (2017). Uniwersytet w ruinie. Stecko S. (tłum.). Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Stępkowski D., Wiazowski J., Leszczyńska J. (2019). Jak uczyć nauki? Raport z ewaluacji kursu dydaktyki akademickiej. „Pedagogika Szkoły Wyższej” (przyjęty do druku).

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142