Katolickie sumienie a wyzwania postsekularyzmu

Stanisław Obirek

Abstrakt


Pojęcie postsekularyzmu jest używane w różnych kontekstach i wymaga dodatkowych dookreśleń. Zestawienie go z katolickim pojęciem sumienia wydaje się szczególnie owocne, zwłaszcza w okresie posoborowym. Rozwój doktryny katolickiej w minionym półwieczu nie pozwala na sformułowanie jednoznacznej odpowiedzi na temat wolności sumienia w poszukiwaniach teologicznych. Artykuł przedstawia refleksję na temat tego, jak w kontekście globalizacji, a zwłaszcza postsekularyzmu, może wyglądać kształtowanie katolickiego sumienia. Dotyczy to szczególnie dialogu z własną tradycją oraz z ludźmi niewierzącymi. Autor zwraca uwagę na niewystarczalność tradycyjnych propozycji teoretycznych. Postuluje, w nawiązaniu do filozofii Platona i jej współczesnej interpretacji, zastosować strategie dialogiczne. Ich przekonującą wersję znajduje u przedstawicieli postsekularyzmu, których spotkać można również w Kościele katolickim.

Słowa kluczowe


katolicyzm; sumienie; postsekularyzm;

Bibliografia


Acton L. (2006). W stronę wolności. Wybór esejów. Gowin A. (tłum.). Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej.

Bauman Z. (2017). Retrotopia. Jak rządzi nami przeszłość. Lebek K (tłum.). Warszawa: PWN.

Beckford J. (2012). Public religions and the post-secular: critical reflections. „Journal for the Scientific Study of Religion”, nr 51 (1). s. 1–19.

„Dignitatis Humane”. Deklaracja Soboru Watykańskiego II o wolności religijnej, dostępny na: http://ptm.rel.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=168:deklaracja-o-wolnosci-religijnej-dignitatis-humanae&catid=39&Itemid=198 (otwarto: 20.07.2019).

Dillon M. (2018). Postsecular Catholicism: Relevance and Renewal. New York: Oxford University Press.

Filozofia religii. Kontrowersje. (2018). Hołówka J., Dziobkowski B. (red.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Guja J. (2018). Soteriologia ateizmu jako nowa antropologia. Kraków: Wydawnictwo LIBRON.

Hadot P. (2003). Filozofa jako ćwiczenie duchowe. Domański P. (tłum.). Warszawa: Aletheia.

Hochschild A. R. (2017). Obcy we własnym kraju. Gniew i żal amerykańskiej prawicy. Pustuła H. (tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Kołakowski L. (2002). Wiara dobra, niewiara dobra. W: tenże, Co nas łączy? Dialog z niewierzącymi. Kraków: Wydawnictwo WAM, s. 9–13.

Kearney R. (2010). Anatheism. Returning to God After God. New York: Columbia University Press.

Mariański J. (2004). Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej. Próba syntezy socjologicznej. Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.

Newman J. H. (2002). List do Księcia Norfolk. O sumieniu. Muranty A. (tłum.). Kraków: Wydawnictwo „Homini”.

O’Malley J. W. (2011). Co się zdarzyło podczas Soboru Watykańskiego Drugiego? Wojtasik A. (tłum.). Kraków: Wydawnictwo WAM.

Obirek S. (2009). Kulawa demokracja mimo Kościoła. W: Konopacki S. (red.). Polska pięć lat w Unii Europejskiej. Łódź: Wydawnictwo Ibidem.

Obirek S. (2010). Uskrzydlony umysł. Antropologia Waltera Onga. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Obirek S. (2015). Polak katolik? Stare Groszki: Wydawnictwo CiS.

Ogonowski Z. (2015). Socynianizm. Dzieje, poglądy, oddziaływanie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Ong W. (1977). Interfaces of the Word. Studies in the Evolution of Consciousness and Culture. Ithaca: Cornell University Press.

Ong W. (2001). Gdzie teraz jesteśmy? Kilka podstawowych uwag kosmologicznych. Obirek S. (tłum.). „Życie Duchowe”, jesień, t. 28, s. 102–108.

Ong W. (2002). An Ong Reader. Challenges for Futher Inquiry. Cresskill (New Jersey): Humpton Press.

Platon. (1987), Listy. Maykowska M. (tłum.). Warszawa: PWN.

Platon. (1993). Faidros. Regner L. (tłum.). Warszawa: PWN.

Rahner K. (2005). Pisma wybrane. T. 1. Bubel G. (tłum.). Kraków: Wydawnictwo WAM.

Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. (2002). Poznań: Pallotinum.

Reale G. (2010). Per una nova interpretazione di Platone alla luce delle ‘dottrine non scritte’. Milano: Bompiani.

Stanosz B. (2004). W cieniu Kościoła, czyli demokracja po polsku. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”.

Szlęzak Th. A. (2005). O nowej interpretacji platońskich dialogów. Domański P. (tłum.). Kęty: Wydawnictwo Antyk

Tischner J. (1997). Nieszczęsny dar wolności. Kraków: Znak.

Wiśniewski L. (2015). Blask wolności. Kraków: Biblioteka Tygodnika Powszechnego.

Wiśniewski L. (2018). Nigdy nie układaj się ze złem. Pięćdziesiąt lat zmagań o Kościół i Polskę. Kraków: Wydawnictwo WAM, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142