Problem edukacji religijnej w społeczeństwie pluralistycznym

Piotr Moskal

Abstrakt


W tekście pokazuję, że możliwa jest religijna edukacja w społeczeństwie pluralistycznym, to znaczy zróżnicowanym pod względem religijnym, światopoglądowym, kulturowym i etnicznym, o ile wspólnota religijna i wspólnota obywatelska trafnie rozpoznają swoją naturę i celowość. Charakteryzuję naturę obu społeczności, naturę edukacji, naturę edukacji religijnej oraz omawiam odpowiedzialność obu wspólnot za kształt edukacji. Wskazuję na to, że katolicka edukacja uznaje prawo do wolności religijnej i w tym sensie godzi się na religijny pluralizm, a także szanuje autonomię rzeczywistości ziemskich, a więc m.in. świeckość państwa i wartość różnych nauk. Twierdzę, że z punktu widzenia społeczeństwa pluralistycznego istnienie edukacji katolickiej powinno być akceptowalne. Edukacja ta nie sprzeciwia się prawu do istnienia w społeczeństwie różnych dyskursów, a jedynie korzysta z prawa do obecności w życiu publicznym także jej dyskursu.

Słowa kluczowe


edukacja religijna; edukacja katolicka; społeczeństwo pluralistyczne; państwo; religia; Kościół katolicki;

Bibliografia


Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum. (1976). Denzinger H., Schönmetzer A. (red.). Barcinone–Friburgi Brisgoviae–Romae: Herder.

Jan Paweł II (2003). Ecclesia in Europa. Kraków: Wydawnictwo M.

Jan Paweł II (1991). Centesimus annus. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.

Moskal P. (2009). Religia i prawda, wyd. 2. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Moskal P. (2012). Apologia religii katolickiej. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Moskal P. (2014). Traktat o religii. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Papieska Rada Iustitia et Pax. (2005). Kompendium nauki społecznej Kościoła. Chodyniecki D., Dalach A., Nowak J. (tłum.). Kielce: Wydawnictwo Jedność.

Pelczar J. S. (1911). Obrona religii katolickiej. T. 1: Jak wielkim skarbem jest religia katolicka i dlaczego ta religia ma dzisiaj tylu przeciwników. Przemyśl: Wydawnictwo Diecezjalne Przemyskie.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. (2005), wyd. 5. Poznań: Wydawnictwo Pallottinum.

Renard J. (1993). Islamic spirituality. W: Downey M. (red.). The New Dictionary of Catholic Spirituality. Collegeville, Minnesota: A Michael Glazier Book, The Liturgical Press.

Sobór Watykański II. (2002). Konstytucje, dekrety, deklaracje. (tekst polski, nowe tłum.). Poznań: Wydawnictwo Pallottinum.

Trigg R. (2007). Religion in Public Life: Must Faith Be Privatized? Oxford: Oxford University Press.

Woods Th. E. jr. (2006). Jak Kościół katolicki zbudował zachodnią cywilizację. Kucharczyk G. (tłum.). Kraków: Wydawnictwo AA.

Zolli E. (2007). Byłem rabinem Rzymu… Historia wielkiego nawrócenia. Latore A., Węglarz W. (tłum.). Kraków: Wydawnictwo Salwator.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142