Wizja edukacji globalnej na przykładzie inicjatyw edukacyjnych w australijskich szkołach

Jarosław Korczak

Abstrakt


W artykule została omówiona problematyka edukacji globalnej w Australii. Została ona scharakteryzowana z uwzględnieniem celu i miejsca w australijskim programie edukacji. Charakterystyka edukacji globalnej w Australii została przygotowana w oparciu o założenia, które są uwzględnione australijskim programie edukacji, Deklaracji Melbournskiej oraz w międzyprzedmiotowych celach edukacyjnych. Ponadto zaprezentowano wybrane działania edukacyjne realizowane w szkołach australijskich, spełniające założenia edukacji globalnej.

Słowa kluczowe


edukacja globalna; Australia; zrównoważony rozwój; program kształcenia;

Bibliografia


Ashburton Primary School, dostępny na: http://ashburtonps.vic.edu.au (otwarto: 15.10.2018).

Asia Education Foundation (AEF), BRIDGE (School partnerships, Building Relationships through Intercultural Dialogue and Growing Engagement), dostępny na: http://www.asiaeducation.edu.au/programmes/school-partnerships (otwarto: 15.10.2018).

Auburn Girls High School, dostępny na: http://www.auburng-h.nsw.edu.au (otwarto: 15.10.2018).

Australian Curriculum, About the Australian Curriculum, dostępny na: https://www.australiancurriculum.edu.au/about-the-australian-curriculum (otwarto: 15.10.2018).

Australian Curriculum Assessment and Reporting Authority (ACARA), Cross-curriculum priorities, dostępny na: https://www.acara.edu.au/curriculum/cross-curriculum-priorities (otwarto: 15.10.2018).

Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority (ACARA), English as an Additional Language or Dialect Teacher Resource, dostępny na: http://docs.acara.edu.au/resources/EALD_Overview_and_Advice_revised_February_2014.pdf (otwarto: 15.10.2018).

Australian Curriculum, Cross-curriculum priorities, dostępny na: https://www.australiancurriculum.edu.au/f-10-curriculum/cross-curriculum-priorities (otwarto: 15.10.2018).

Bińczak P. (2013). Edukacja globalna – klucz do zrozumienia i akceptacji. „Edukacja i Dialog”, nr 9/10, s. 66–69.

Caritas Australia, Improving water, sanitation and community life in Tanzania, dostępny na: http://www.caritas.org.au/learn/programs/africa---tanzania-integrated-community-development-program (otwarto: 15.10.2018).

Caritas, Projekt Tanzania (Tanzania project), dostępny na: https://www.caritas.org.au/learn/programs/africa---tanzania-integrated-community-development-program (otwarto: 15.10.2018).

ChildFund Australia, dostępny na: https://www.childfund.org.au/about-us (otwarto: 15.10.2018).

Gadzinowska D. (2008). Jak mówić o większości świata: jak rzetelnie informować o krajach globalnego Południa? Warszawa: Instytut Globalnej Odpowiedzialności.

Gadzinowska D., Lipska-Badoti G., Wojtalik M. (2012). Jak mówić o większości świata: rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa. Warszawa: Polska Akcja Humanitarna.

Global Education Network Europe (2009). Edukacja globalna w Polsce Europejski proces partnerskiego przeglądu edukacji globalnej. Krajowy raport na temat edukacji globalnej w Polsce. Warszawa.

Global Education, Teacher resources to encourage a global perspective across the curriculum, School case studies, dostępny na: http://www.globaleducation.edu.au/teaching-and-learning/school-case-studies.html (otwarto: 15.10.2018).

Global Education, Teaching activities, Delivering water, dostępny na: http://www.globaleducation.edu.au/teaching-activity/delivering-water-9-10.html (otwarto: 15.10.2018).

Global Perspectives: A framework for global education in Australian schools (2008), Commonwealth of Australia, dostępny na: http://www.globaleducation.edu.au/verve/_resources/GPS_web.pdf (otwarto: 15.10.2018).

Hechmann R., Bodzan M. (2014). Pomoc humanitarna: materiały z edukacji globalnej. Warszawa: Polska Akcja Humanitarna.

Horton A., Klus-Stańska D. (1994). Kulturowe prawa dzieci z mniejszości narodowych (na przykładzie wielojęzycznej szkoły w Birmingham). „Nowa Szkoła”, nr 3, s. 169–172.

Karpińska A. (2003). Edukacyjne problemy czasu globalizacji w dialogu i perspektywie. Białystok: Trans Humana.

Kędzierska-Grasiewicz M. (2001). Humanitaryzm: scenariusze zajęć do edukacji humanitarnej. Warszawa: Fundacja Polska Akcja Humanitarna.

Kirschner P. A. (2016). ICT-based Collaborative Learning and Innovative Pedagogy, dostępny na: https://3starlearningexperiences.wordpress.com/2016/07/19/ict-based-collaborative-learning-and-innovative-pedagogy (otwarto: 15.10.2018).

Kołodko G. (2001). Moja globalizacja, czyli dookoła świata i z powrotem, Toruń: Dom Organizatora.

Kucińska J. (2009). MEN [Ministerstwo Edukacji Narodowej] wspiera: edukacja globalna w szkołach. „Polski w Praktyce”, nr 1, s. 38–39.

Łomny Z. (1996). Człowiek i edukacja wobec przemian globalnych. Radom: ITE.

Łomny Z. (1998). W intencji przetrwania i rozwoju: kultura i edukacja – o wspólnotową i humanistyczną rewolucję przetrwania i naprawę świata. Warszawa: Elipsa.

Macarthur Anglican School, dostępny na: http://www.macarthur.nsw.edu.au (otwarto: 15.10.2018).

Madrasah Tsanawiyah Negeri 3, dostępny na: http://mtsnegeri3jakarta.sch.id (otwarto: 15.10.2018).

Melbourne Declaration on Education Goals for Young Australians (2008), dostępny na: http://www.curriculum.edu.au/verve/_resources/national_declaration_on_the_educational_goals_for_young_australians.pdf (otwarto: 15.10.2018).

Noszczyk M. (2011). Globalnie – odpowiedzialnie: materiały dla nauczycieli. Kraków: Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak.

Nowaczyk M., Świderek G. (red.) (2012). Edukacja globalna dla najmłodszych: pakiet edukacyjny dla szkół podstawowych i przedszkoli. Łódź: Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”.

Ocetkiewicz I. (2014). Czy w polskiej szkole jest miejsce na edukację globalną? Próba odpowiedzi z perspektywy nauczycieli gimnazjum. „Hejnał Oświatowy”, nr 5, s. 3–5.

Rosa R. (2000). Edukacja do praw człowieka w społeczeństwie demokratycznym. „Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne”, nr 1, s. 11–26.

St. Monica's College, Epping, dostępny na: http://www.stmonicas-epping.com/about/Pages/default.aspx (otwarto: 15.10.2018).

Szczygieł P., Bartosik Ł., Paluszek A. (2013). Prawo do edukacji: materiały z edukacji globalnej. Warszawa: Polska Akcja Humanitarna.

Szymański W. (2001). Globalizacja: wyzwania i zagrożenia. Warszawa: Difin.

Teoretyczne i praktyczne konteksty edukacji globalnej. (2016). Babicki Z., Kuleta-Hulboj M. (red.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.

The Australian Curriculum, dostępny na: http://www.australiancurriculum.edu.au (otwarto: 15.10.2018).

The Global Education, dostępny na: http://www.globaleducation.edu.au (otwarto: 15.10.2018).

The Global Education Project NSW (GEPNSW), dostępny na: http://www.ptc.nsw.edu.au/old/gepnsw/gepnsw-home (otwarto: 15.10.2018).

The Mathematical Association of New South Wales (MANSW), dostępny na: https://www.mansw.nsw.edu.au (otwarto: 15.10.2018).

Trzaskowski P., Bartosik Ł., Jurkiewicz J., Noszczyk M. (2013). Prawo do Żywności: materiały z edukacji globalnej. Warszawa: Polska Akcja Humanitarna.

Victoria’s Multicultural Commission (2012), Victoria’s Multicultural Awards for Excellence 2012. Guidelines & Nomination Form, dostępny na: https://www.multicultural.vic.gov.au/images/stories/documents/1090%20vmc%20awards%20for%20excellence%20nominations%20form%20web.pdf (otwarto: 15.10.2018).

Wartości, edukacja, globalizacja. (2002). Kojs W. (red.). Cieszyn: Uniwersytet Śląski.

Wojnar I. (2000). Humanistyczne intencje edukacji. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Zdanowski J. (2000). Kultury pozaeuropejskie i globalizacja: zderzenia. Warszawa: Elipsa.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142