The University – a Space for Building Community and Trust

Stanisław Chrobak

Abstrakt


The University is constantly subject to a process of intense transformations. The diversity of social needs and expectations towards university education requires that the academic community analyze its current status, future challenges and consider initiatives that address these challenges. Thus, emphasizing the significance of universitas, as a community of teaching and learning (universitas studiorum et studentium), it is worth investigating how to build this community without losing fundamental values in massive studies. The university fulfills its own purpose when in a specific community that employs scientific creativity and research, it leads a person to development of their versatile spiritual potential of mind, will, heart, and a formation of the whole person.

Słowa kluczowe


person; truth; university; community; trust;

Bibliografia


Antonowicz, D. (2005). Uniwersytet przyszłości. Wyzwania i modele polityki. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Benedykt XVI (2007). Niech św. Augustyn będzie dla nas wzorem dialogu wiary i rozumu. Spotkanie ze wspólnotą akademicką na dziedzińcu uniwersytetu. L’Osservatore Romano. Wydanie polskie, 6(294), 12–14.

Benedict XVI (2008). The Truth Makes Us Good and Goodness Is True. Retrieved from: https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2008/january/documents/hf_ben-xvi_spe_20080117_la-sapienza.html.

Goćkowski, J., Woźniak, A. (2003). Tożsamość i żywotność uniwersytetu. Problem charakteru tradycji życia akademickiego. In A. Ładyżyński & J. Raińczuk (Eds.). Uniwersytet – między tradycją a wyzwaniami współczesności (pp. 121-148). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Goćkowski, J. (1998). Funkcjonalność uniwersytetu w perspektywie długiego trwania. In H. Żytkowicz (Ed.). Idea uniwersytetu u schyłku tysiąclecia (pp. 21–48). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Górniewicz, J., Piotrowski, P. (2014). Uniwersytet jako źródło wartości kultury. Olsztyn: Pracownia Wydawnicza EISet.

Gutowski, P. (2005). Katolickie uniwersytety a ideał pełnej prawdy. Znak, 606(11), 43–57.

John Paul II (1998). Encyclical letter Fides et ratio. Retrieved from: http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html.

Jan Paweł II (2010). Przemówienie do profesorów i studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Częstochowa, 6 czerwca 1979 r. In A. Sujka (Ed.). Gaude Mater Polonia. Pierwsza pielgrzymka, czerwiec 1979 r. (pp. 173–176). Kraków: Wydawnictwo M.

Kościelniak, C. (2015). Uniwersytet, rozwój, kultura. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Lekka-Kowalik, A. (2006). O dostojeństwie uniwersytetu – raz jeszcze. Ethos, 3(75), 162–174.

Magna Charta Universitatum, Bologna, Italy September 18, 1988. Retrieved from: http://www.aic.lv/bolona/Bologna/maindoc/magna_carta_univ_.pdf

Moulin, L. (2002). Średniowieczni szkolarze i ich mistrzowie. Gdańsk-Warszawa: Wydawnictwo Marabut.

Murawska, A. (2018). Uniwersytet jako przestrzeń życia w ideach. Rocznik Lubuski, 44(2), 119–127.

Musiał, K. (2013). Uniwersytet na miarę swego czasu. Transformacja społeczna w dobie postindustrialnej a zmiany w szkolnictwie wyższym krajów nordyckich. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.

Przecławska, A. (1998). Uprawianie nauki istotą kształcenia uniwersyteckiego. In H. Żytkowicz (Ed.). Idea uniwersytetu u schyłku tysiąclecia (pp. 161–162). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Readings, B. (1999). The University in Ruins. London: Harvard University Press.

Salmonowicz, S. (1998). Między hierarchicznością, feudalizmem a brakiem dobrych obyczajów w nauce. In H. Żytkowicz (Ed.). Idea uniwersytetu u schyłku tysiąclecia (pp. 53–61). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Semków, J. (2003). Tożsamość uniwersytetu wobec kryzysu wartości świata ponowoczesnego. In A. Ładyżyński & J. Raińczuk (Eds.). Uniwersytet – między tradycją a wyzwaniami współczesności (pp. 45–52). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Sławek, T. (2009). Uniwersytet i to, co między ludźmi. Nauka, 2, 23-36.

Stróżewski, W. (1992). W kręgu wartości. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Sułkowski, Ł. (2016). Kultura akademicka. Koniec utopii? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sztompka, P. (2007). Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Tischner, J. (1984). Etyka wartości i nadziei. In D. von Hildebrand, J.A. Kłoczowski, J. Paściak, & J. Tischner (Eds.). Wobec wartości (pp. 55–149). Poznań: Wydawnictwo „W drodze”.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142