Ethical Identity as a Task of Education. In Search of Modern Tools of Pedagogical Discourse

Maria Małgorzata Boużyk

Abstrakt


The article presents a philosophical analysis of the ethical identity of man as an exercise for today’s education. It consists of four parts. The first part focuses on the definition of ethical identity and its comparison with cultural identities. The other parts deal with the problem of cultural identities as a bearer of values, relevant to the consumer culture, such as change, visibility and predictability. Discussing these three values in the context of human moral actions allows a formulation of a conclusion about the need to focus education on ethical identity and to support these activities with humanistic education (in the field of philosophy, in particular). Furthermore, the article justifies that the very term “ethical identity”, if interpreted on the basis of classical metaphysics, can be an effective tool for pedagogical discourse. Therefore, attention is paid to the following key philosophical concepts: substantial unity of human being, man as the subject of human acts and freedom as a moral force.

Słowa kluczowe


ethical identity; metaphysics; personalism; freedom; consumer culture;

Bibliografia


Aristotle. Rethoric, trans. William Rhys Roberts. The University of Adelaide Library University of Adelaide: https://ebooks.adelaide.edu.au/a/aristotle/a8rh/book2.html (accessed 22.12.2018).

Aristotle. Metaphysics, trans. William David Ross. The Internet Classics Archive: http://classics.mit.edu/Aristotle/metaphysics.7.vii.html (accessed 22.11.2018)

Bauman Z. (1995). Life in Fragments. Essays in Postmodern Morality. Oxford, Cambridge: Basil Blackwell Publishers.

Boużyk M.M. (2016). Pedagogia wstydu – refleksja filozoficzna. „Studia Theologica Varsaviensia”, no. 1, pp. 115-132.

Buksik D. (1997). Wybrane psychologiczne teorie rozwoju moralnego człowieka. „Seminare” no. 13, pp. 147-166.

Conlin, L., Billings, A.C. & Averset, L. (2016). Time-shifting vs. appointment viewing: the role of fear of missing out within TV consumption behaviors. “Communication & Society”, no. 29/4, pp. 151-164.

Czykwin E. (2003). Wstyd. Kraków: Impuls.

Dąbrowski K. (1989). Elementy filozofii rozwoju. Warszawa: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.

Deber Ch. (2000). The Pursuit of Attention. Power and Ego in Everyday Life. Oxford: University Press, Inc. New York.

Fromm E. (1955). The Sane Society. New York: Rinehart & Company.

Honoré C. (2008). Under pressure: Putting the Child back in Childhood. Toronto: Vintage Canada.

Jaroszyński P., Anderson M. (2003). Ethics: The Drama of the Moral Life. New York: Alba House.

Krąpiec M. A. (1999). Człowiek i prawo naturalne. Lublin: RW KUL. In English: (1993). Person and Natural Law, trans. M. Szymańska. New York: Peter Lang.

Krąpiec M. A. (1998). Ja – człowiek. Zarys antropologii filozoficznej. RW KUL, Lublin. In English: (1983). I-Man. An Outline of Philosophical Anthropology. Transl. M. Lescoe, R. Ducan. New Britain, Conn.: Mariel Publ.

Krąpiec M. A. (2008). Ludzka wolność i jej granice. Lublin: PTTA.

Krapiec M. A. (1978). Metafizyka. Zarys podstawowych zagadnień. Lublin: TN KUL. In English: (1991) Metaphysics. An Outline of the Theory of Being, trans. M. Lescoe, A. Woznicki, Th. Sandok. New York: Mariel Publications.

Krąpiec M. A. (1991). U podstaw rozumienia kultury. Lublin: RW KUL.

Krzysztofek K., Szczepański M.S. (2005). Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych. Katowice: Wyd. UŚ.

Łobocki M. (2002). Wychowanie moralne w zarysie. Kraków: Impuls.

MacIntyre A. (2007). After Virtue. A Study in Moral Theory. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press.

Marcel G. (1949). Being and Having, trans. Katherine Farrer. Westminster, London: Dacre Press.

Maritain J. (1962). The Education of Man, ed. Donald and Idella Gallagher. New York: Doubleday and Co.

Partyga E. (2008). Tożsamość dziś: narracyjna? dialogowa? performatywna? „Przestrzenie Teorii", v. 10. pp. 63-73. Poznań: Wyd. UAM.

Ricoeur P. (1992). Oneself as Another, trans. Kathleen Blamey, Chicago: University of Chicago Press.

Ślipko T. (2003). Tożsamość człowieka z etycznego punktu widzenia. „Horyzonty wychowania”, no. 4 pp. 77-87.

Scheler M. (2003). O wstydzie i poczuciu wstydu, trans. M. Świtalska, In: M. Grabowski (ed.). Wstyd i nagość. Toruń: Wyd. UMK.

Thomas Aquinas St. (1981). Summa Theologiae. Westminster, Md.: Christian Classics.

Welsch W. (2005). Estetyka poza estetyką. O nową postać estetyki, trans. K. Guczalska. Kraków: TAiWPN Universitas. In German: Grenzgaenge der Aesthetik Aesthetisches Denken

Wieczorek B. (2015). Etyczne rozumienie tożsamości w kontekście katolickiej nauki społecznej. „Kultura – Media – Teologia”, no. 23, pp. 62-74.

Wojtyła K. (1986). Miłość i odpowiedzialność. Lublin: TN KUL. In English: (1981) Love and Responsibility, trans. H.T. Willetts. London, New York: William Collins Sons &Co.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142