Overcoming sexual addiction: peculiarity, dynamics of development, consequences and therapy

Iryna Kurlak

Abstrakt


The goal of this article is to show the peculiarity of sexual addiction – a manifestation of behavioral addiction – characteristics, specificity, dynamics of development, degrees of sex addiction, negative consequences for a person and her or his environment, families and relatives, and forms of therapy.

Słowa kluczowe


sexual addiction; specificity; forms of therapy;

Bibliografia


Carnes, P. (2001). Od nałogu do miłości: Jak wyzwolić się z uzależnienia od seksu i odnaleźć prawdziwe uczucie. Poznań: Wydawnictwo “Media Rodzina”.

Carnes, P. (2010). Cyberseks. Skuteczna walka z uzależnieniem. Poznań: Wydawnictwo “Media Rodzina”.

Dąbkowska, M. (2014). Zaburzenie hiperseksualne – aspekty historyczne, diagnostyczne i terapeutyczne. In K. Wasilewska-Ostrowska (Ed.). Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną. Wybrane problemy. Warszawa: Wydawnictwo “Difin”.

Filarowska, M. (2011). Po drugiej stronie lustra – czyli dramat współuzależnienia od seksu. In G. Iniewicz & M. Mijas (Eds.). Seksualność człowieka. Wybrane zagadnienia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gapik, L., & Waszyńska, K. (2006). Uzależnienie od seksu. In L. Cierpiałkowska (Ed.). Oblicza współczesnych uzależnień. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Giddens, A. (2006). Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Grzegorzewska, I., & Cierpiałkowska L. (2018). Uzależnienia behawioralne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Guerreschi, G. (2010). Nowe uzależnienia. Kraków: Wydawnictwo “Salwator”.

Guerreschi, G. (2012). Uzależnienie od seksu. Kiedy seks może zabić. Kraków: Wydawnictwo Franciszkanów “Nowy Zew”.

Imieliński, K. (1984). Miłość i seks. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.

Imieliński, K. (1985). Człowiek i seks. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.

Imieliński, K. (1990a). Sekrety seksu. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.

Imieliński, K. (1990b). Seksiatria. Patologia seksualna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Imieliński, K. (1992). Medycyna seksualna. Patologia i profilaktyka. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Polskiego Czerwonego Krzyża.

Lew-Starowicz, Z. (2018). Kochanie czy klikanie. Terapia dla zagubionych kobiet i mężczyzn. Bielsko-Biała: Wydawnictwo “Pascal”.

Lew-Starowicz, Z. (1985). Leczenie czynnościowych zaburzeń seksualnych. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.

Lew-Starowicz, Z. (1988). Seks nietypowy. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.

Maltz, W., & Maltz, L. (2014). Pułapka porno. Jak uwolnic się z uzależnienia od pornografii. Poznań: Wydawnictwo “Media Rodzina”.

Michalak, M. (2013). Portale randkowe miejscem spotkań ludzi uzależnionych od seksu – specyfika zjawiska. Maszynopis pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem A. Fidelus. Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Muldner-Nieckowski, Ł. (2015a). Kluczowe problemy w terapii osób uzależnionych od aktywności seksualnej. Świat Problemów, 11.

Muldner-Nieckowski, Ł. (2015b). Różne oblicza seksoholizmu. Rozpoczynanie terapii osób pochłoniętych nadmierną aktywnością seksualną. Świat Problemów, 3.

Niewiadomska, I., Chwaszcz, J., Kołodziej, B., & Śpila, B. (2005). Seks. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Nowosielski, K. (2010). Cyberseksualność. In Z. Lew-Starowicz, V. Skrzypulec (Eds.). Podstawy seksuologii. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Penix Sbraga, T., & O’Donohue, W. (2003). Jak pokonać uzależnienie od seksu? Trening. Gliwice: Wydawnictwo “Helion”.

Pozdal, M. (2008). Cyberseks – nowe możliwości i zagrożenia. In A. Jodko (Ed.). Tabu seksuologii. Warszawa: Wydawnictwo “Academica”.

Prajsner, M. (2013). Kiedy przyjemność staje się niebezpieczna. Remedium, 1.

Roth, K. (2013). Ciemna strona seksu. Gdy seks staje się nałogiem. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Ryan, T. (2014). Już się nie wstydzę. Wyznania mężczyzny uzależnionego od seksu. Poznań: Wydawnictwo “W Drodze”.

Smaś-Myszczyszyn, M. (2014). Miejsce wstydu w terapii osób uzależnionych od seksu. Świat Problemów, 4.

Willingham, R. (2014). Uwolnij się! Uzależnienie seksualne i uzdrawiająca moc Jezusa. Kraków: Wydawnictwo “Esprit”.

Woźniak, K. (2012). Seks i seksualność w dobie ponowoczesności. Opole: Wydawnictwo Naukowe Scriptorium.

Zdrada, D. (2017). Seksoholizm – perwersja i miłość. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Zwoliński, A. (2006). Seksualność w relacjach społecznych. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Zwoliński, A. (2014). Cyberseks. Kraków: Wydawnictwo Petrus.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142