Teologia pedagogiczna Heleny Słotwińskiej

Aleksander Nalaskowski

Abstrakt


Recenzja książki:  H. Słotwińska. (2019). Wychowanie chrześcijańskie szansą integralnego rozwoju człowieka. Studium z pedagogiki religii. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 626 s.

Bibliografia


A. Nalaskowski (2018). O względności czasu w modelach rozwoju dziecka. Wykład akademicki. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142