Biograficzne trajektorie sylwetek uczonych jako perspektywa ujmowania ludzkich warunków tego, co specyficznie ludzkie

Jarosław Gara

Abstrakt


Recenzja książki:  Uczeni z odległej i nieodległej przeszłości. Rekonstrukcje. Interpretacje. Refleksje. (2019). Żywczok A., Kitlińska-Król M. (red.). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 184 s.

Bibliografia


Kotarbiński T. (1986). Myśli o Ludziach i ludzkich sprawach. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Diogenes Laertios (1982). Żywoty i poglądy słynnych filozofów. Krońska I. (tłum.). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Wojnar I. (2000). Humanistyczne intencje edukacji. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142