[1]
Федчишин, Н.О. 2016. Przygotowanie nauczycieli do organizowania procesu kształcenia w pedagogice herbartowskiej. Forum Pedagogiczne. 3, 1 (lis. 2016), 85-105.