[1]
Krajewska, B. 2016. Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów, red. A. Dudak, K. Klimkowska, A. Różański, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012, ss. 286. Forum Pedagogiczne. 3, 1 (lis. 2016), 159-166.