[1]
Klementowska, A. 2016. Przedsięwzięcia proekologiczne w poradnictwie zawodowym. Na przykładzie programów oferowanych przez NFOŚiGW. Forum Pedagogiczne. 6, 2/2 (lis. 2016), 95-105. DOI:https://doi.org/10.21697/fp.2016.2.31.