[1]
Stępkowski, D. 2020. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Ethics and Education”, Warszawa, 29–30 listopada 2019 roku. Forum Pedagogiczne. 10, 2 (lip. 2020), 313-318. DOI:https://doi.org/10.21697/fp.2020.2.24.