[1]
Stępkowski, D. 2020. Sprawozdanie z uroczystości nadania profesorowi Bogusławowi Śliwerskiemu tytułu doktora honoris causa przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 25 czerwca 2020 roku. Forum Pedagogiczne. 10, 2 (lip. 2020), 319-321. DOI:https://doi.org/10.21697/fp.2020.2.25.