[1]
Wiazowski, J. 2017. Rola technologii wspomagających w funkcjonowaniu społecznym uczniów z niepełnosprawnością wzroku w kontekście edukacji włączającej. Forum Pedagogiczne. 6, 1 (sty. 2017), 101-114. DOI:https://doi.org/10.21697/fp.2016.1.07.