(1)
Gronostajska, A. Łukasz Kalisz, Funkcje społeczne szkół salezjańskich W okręgu Szkolnym wileńskim W Okresie Drugiej Rzeczypospolitej. fp 2023, 13, 379-382.