(1)
Baraniak, B. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO WIZJA PRACY. fp 2016, 1, 45-72.