(1)
Stępkowski, D. MYŚLENIE TRANSCENDENTALNO-FENOMENOLOGICZNE DIETRICHA BENNERA (PRÓBA ZDEFINIOWANIA). fp 2016, 1, 323-359.