(1)
Król, H.; Zboina, B.; Biskup, M.; Nowak-Starz, G.; Pacian, A. POTRZEBY SPOŁECZNE W STARZEJĄCYM SIĘ SPOŁECZEŃSTWIE. fp 2016, 2, 57-70.