(1)
Zboina, B.; Kałdon, B. M.; Król, H.; Bakalarz-Kowalska, B. KRYZYSY W STAROŚCI W UJĘCIU PEDAGOGICZNYM. fp 2016, 2, 71-85.