(1)
Kałdon, B. M. WYBRANE ASPEKTY PROBLEMATYKI ZAKAŻENIA WIRUSA HIV I CHOROBY AIDS, A MŁODZIEŻ JAKO GRUPA SZCZEGÓLNEGO RYZYKA. fp 2016, 2, 151-168.