(1)
Stępkowski, D. Od Redakacji. fp 2016, 2, 11-14.