(1)
Magiera, E. Teoretyczne Podstawy Wychowania państwowego W Polsce Okresu międzywojennego (zarys Problematyki). fp 2019, 9, 125-137.