(1)
Bicsák, Z. Ágnes. RECEPCJA PEDAGOGIKI HERBARTA NA WĘGRZECH W ŚWIETLE PODRĘCZNIKÓW AKADEMICKICH. fp 2016, 2, 165-188.