(1)
Przybylski, B. „Megatrendy” We współczesnym świecie. Perspektywa Europejska. fp 2019, 9, 223-236.