(1)
Gara, J. Biograficzne Trajektorie Sylwetek Uczonych Jako Perspektywa Ujmowania Ludzkich warunków Tego, Co Specyficznie Ludzkie. fp 2019, 9, 301-306.