(1)
Stępkowski, D. Od Redakacji. fp 2016, 3, 11-13.