(1)
Федчишин, Н. О. Przygotowanie Nauczycieli Do Organizowania Procesu kształcenia W Pedagogice Herbartowskiej. fp 2016, 3, 85-105.