(1)
Krajewska, B. Przygotowanie Zawodowe młodych pedagogów, Red. A. Dudak, K. Klimkowska, A. Różański, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012, Ss. 286. fp 2016, 3, 159-166.