(1)
Stępkowski, D. VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA ALTERNATYWNA – DYLEMATY TEORII I PRAKTYKI (Warszawa, 19-21 Października 2012 r.). fp 2016, 3, 215-217.