(1)
Taboł, S. Myśl Pedagogiczna Neoscholastyki I Neotomizmu, M. Krasnodębski (ed.), Wydawnictwo Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin, Warszawa 2014. fp 2016, 5, 279-282.