(1)
Wolter, E. W Trosce O świadomość Ekologiczną społeczeństwa XXI Wieku. fp 2016, 6, 61-74.