(1)
Klementowska, A. Przedsięwzięcia Proekologiczne W Poradnictwie Zawodowym. Na przykładzie programów Oferowanych Przez NFOŚiGW. fp 2016, 6, 95-105.