(1)
Michalak, R. Kierunki Zmian Samooceny uczniów O zróżnicowanych doświadczeniach Edukacyjnych. fp 2020, 10.